noflash
AKREDYTACJA

W dniu 13.03.2009 roku Laboratorium Ochrony Środowiska w Tarnowie ul. Lwowska 3, uzyskało akredytację potwierdzoną certyfikatem akredytacji o numerze AB 1013 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji na zgodność z Normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005 "Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących".

Laboratorium Ochrony Środowiska gwarantuje wysoki poziom świadczonych przez siebie usług, zgodnie z dobrą polityką profesjonalną.

Główne cele Polityki Jakości naszego Laboratorium ukierunkowane są na:
 • Zapewnienie wysokiego poziomu jakości badań
 • Zapewnienie właściwej obsługi i współpracy z klientem z uwzględnieniem zapewnienia poufności oraz ochrony praw własności klienta, dla którego wykonywane są badania.
 • Rozwijanie komunikacji z klientem poprzez pozyskiwanie informacji zwrotnych od klientów na każdym etapie realizacji zlecenia.
 • Ciągłe podnoszenie kwalifikacji personelu.
 • Doskonalenie systemu zarządzania zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO/IEC 17025 i dokumentami PCA.
 • Zapewnienie odpowiedniej komunikacji wewnątrz Laboratorium

  Cały personel Laboratorium zna Politykę Jakości i wdrożony system zarządzania, ma dostęp do dokumentów z nim związanych oraz stosuje go w praktyce.

  Elementy przyjętego i wdrożonego systemu zarządzania są opisane w Księdze Jakości Laboratorium   Ochrony   Środowiska i procedurach badawczych, w stopniu niezbędnym do zapewnienia jakości wyników wykonywanych badań.

 • PRALNICZA SPÓŁDZIELNIA PRACY 2012

  WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE