noflash
O FIRMIE

Pralnicza Spółdzielnia Pracy w Tarnowie jako samodzielna jednostka działa od 1981 roku. Początki Spółdzielni to rok 1974 kiedy działalność usługową branży pralniczej przejmuje od MPGK w Tarnowie Spółdzielnia Pralnicza w Krakowie, a następnie w 1976 roku przejmuje Wojewódzka Usługowa Spółdzielnia Pracy w Tarnowie.

Kiedy w roku 1981 Spółdzielnia usamodzielnia się zostaje podjęta decyzja przez Zarząd o utworzeniu nowej branży jaką jest Laboratorium Ochrony Środowiska, które cały czas do dnia dzisiejszego mieści się w tym samym budynku tj. Tarnów ul. Lwowska 3.

Laboratorium aż do 2008 roku prowadzi badania na stanowiskach pracy w zakresie: pomiaru hałasu, oświetlenia, mikroklimatu, pyłów oraz badania ścieków i wody z pobliskich oczyszczalni i ujęć wodnych.

W 2008 roku Laboratorium występuje o akredytację na badania na stanowiskach pracy tj. na hałas, oświetlenie, zapylenie, mikroklimat, pobór metali i substancji organicznych, drgania ogólne i miejscowe. W dniu 13.03.2009 Laboratorium uzyskuje akredytację o numerze AB 1013 wydaną przez Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie.

PRALNICZA SPÓŁDZIELNIA PRACY 2012

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE